تولد سه سالگی آروینم

امسال اواخر مرداد عموی مهران به همراه خانومش اومدند ایران و طبق رسوم همیشه ما هر شب پیش هم بودیم و من قصد داشتم که یکی از همین شبها همشون رو به شام دعوت کنم.تولد آروین هم نزدیک بود و ما تصمیم گرفتیم یک شب بعد از روز تولد همه رو دعوت کنیم ولی نه به اسم تولد چون که دوست نداشتم بقیه رو برای خرید کادو به زحمت بندازم .به خاطر همین دست به کار شدم و دو نوع غذا درست کردم و مثل همیشه خدا کمک کرد و یه پذیرایی خوب انجام دادیم.البته مهمون های عزیزمون می دونستند تولد آروینه و همه کادو دادند که دست گلشون درد نکنه .البته عمه آروین و عموی مهران هم برای تولد کیک آورده بودند.

/ 0 نظر / 36 بازدید