خونه آرتین

دیشب بعد از مدتها یه جایی دعوت شدیم..........من که خیلی احتیاج داشتم برم جایی چون که خیلی خسته و کسل شدم ..... البته بیشتر از همه برای آروین خوب شد چون که آرتین کلی اسباب بازیهای جورواجور داشت و آروین خیلی حال کرد ولی آرتین همش گریه میکرد و می خواست که ازش بگیره ولی آروین و مانی کار خودشون رو می کردند و اصلا به گریه های این طفلک اهمبت نمی دادند   البته اعصاب مامان ها رو هم خط خطی می کردند ولی با این احوال شب خوبی بود ولی ما مجبور شدیم به خاطر نق نق این سه وروجک زود برگردیمگریه

/ 0 نظر / 39 بازدید