مسمومیت آروین 22 خرداد

من و آروین قرار شد یه هفته ای رو خونه ی مامانم بمونیم تا هم خستگی در بکنیم و هم آروین حسابی تو حیاط بازی کنه و از محیط آپارتمان دور باشه چهار روز بود که اونجا بودیم که آقا آروین به طبقه ی سوم کمد دستبرد زد و شربت خورد ....مهرداد که داشت تلویزیون رو درست می کرد متوجه شدکه آروین صداش در نمی آد و داخل اتاق رو نگاه کرد و دید آروین از روی صندلی داره پایین می آد و در شربت باز شده هول می کنه و میزنه پشت آروین و همین باعث شد بچم بالا بیاره اما باز ما ترسیدیم به بیمارستان بردیمش و بعد از وصل کردن سرم به ما گفتند که باید با آمبولانس به بیمارستا لقمان  بفرستیمش که ما رو وحشت برداشت و من که اولش آروم بودم دست و پام شروع کرد به لرزیدن که خدایا چرا اینجوری شد ...دقیقا اون روزمن از دلم گذشته بود که یه اتفاقی می افته اما زیاد بهش توجه نکردم  ...خلاصه به مهران زنگ زدم و قرار شد خودمون ببریمش و با مهرداد و مامان ومیترا رفتیم کرج و اونجا با مامان و آروین سوار ماشین مهران شدیم و رفتیم بیمارستان لقمان حکیم در انقلاب کارگر جنوبی.... معده آروین رو شستشو دادند و قرار شد دو روز اونجا بخوابه... بعد از بستری مامان و مهران رفتند و من موندم با کلی اعصاب خورد و فکر نا آرام و تا صبح نخوابیدم ...آروین هم همش نق میزد ....دو تا هم هم اتاقی داشتیم که حسین تشنج کرده بود و محمد مسمومیت دارویی بود خلاصه خیلی سخت گذشت و بعد از اینکه شکم آروین کار کرد اجازه دادند مرخص بشه ولی امیدوارم برای هیچکس پیش نیاد.

/ 0 نظر / 18 بازدید