مادر امروزی....

...اغلب به زنی که می خواهد چند سالی را صرف فرزندش کند می گویند : در دام بازگشت به کنج خانه نیفت، تمام مزایایی را که به دست آورده ای ، از دست خواهی داد.....زنی که می خواهد تمام وقتش را صرف فرزندش کند ، باید از نظر روحی و مادی تشویق شود . اگر مرتب به او بگویند : خواهی دید ،باید تمام روزت را صرف آشپزی ، نظافت ، شست و شوی و شیر دادن بکنی جنبه ی مثبت کار را که گذراندن با بچه است، تحت الشعاع قرار می دهد . این کار ممکن است مادری را که در خانه احساس رضایت می کند ،دلسرد کند.به این دلیل باید از یک مادر حمایت شود تا به خواسته اش برسد....نخستین سالها را در کنار بچه گذراندن ،و رشد آنها را زیر نظر گرفتن ، مهمترین برد مادری است. در خانه ماندن به معنی کشف خود و این موجود قابل مطالعه است.....پس بیاییم دست به دست هم دهیم تا محیط امنی برای همه ی مادران و کودکانشان فراهم شود تا فرزندانمان زودتر از موعود محیط نا امن بیرون را تجربه نکنند...

/ 1 نظر / 21 بازدید

درود بر مادران