کلاس فلوت

چند ماهی میشه که آروین رو کلاس موسیقی میذارم..که طبق روال معلوم در ابتدا با یک روش خیلی جالب نتها رو یاد گرفتند و بعد هم بلز رو یاد گرفتند که آروین خیلی علاقه ای به بلز نشون نداد و همیشه با اصرار من کار میکرد.وحالا هم چند وقتی میشه که دارن فلوت کار می کنند .البته نمیگم که به فلوت هم خیلی علاقه داره ولی باز بهتر از بلز کار میکنه ولی با کلی حرص و جوش خوردن من.بعضی اوقات از این همه سرو کله زدن باهاش سر کار کردن موسیقی خسته میشم ولی خیلی دوست دارم حالا که این همه زحمت بردن و آوردنش رو کشیدم و کلی سر کلاس ها نشستم و بیشتر از آروین درس پس دادم یه نتیجه ای این وروجک شیطون ما بگیره.بعضی اوقات فکر می کنم ایکاش یک کم بزرگتر میشد بعد میبردمش تا دست از این شیطنت هاش برداره.با تمام این احوال دوست دارم وقتی که بزرگ شد راهش رو خودش پیدا کنه و ازش لذت ببره و احساس خوشبختی کنه.

/ 0 نظر / 41 بازدید