برای آروینم

...... کسی می گوید (‌آری) به تولد من     به زندگیم     به بودنم     ضعفم      ناتوانیم    مرگم      کسی میگوید( آری )   به من      به تو          و از انتظار طولانی شنیدن پاسخ من ، شنیدن پاسخ تو خسته نمی شود...قلب

/ 0 نظر / 18 بازدید